โรงเรียนเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติจากนายสุข มีกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ประธานในพิธี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
********************************************

ภาพถ่าย
คุณครูชญานิษฐ์ เขตสกุล
คุณครูจามจุรี นวลตา
คุณครูสุรศักดิ์ บุญมางาม
คุณครูธนศักดิ์ ตยะพักตร์
นายธนภัทร ภิรมย์ ศิษย์เก่า
นายพีระวัส อุตมะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
นายสิทธิพร จันทพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

ใส่ความเห็น