ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ เป็นสนามจัดการแข่งขันชนิดกีฬายูโด ได้รับเกียรติจาก นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ .

กิจกรรม https://photos.app.goo.gl/vixDQH3ApzRnj6UVA

*******************************************

ถ่ายภาพ
คุณครูพิศมัย นันทวิสิทธิ์
ครูประพิศ งางาม
คุณครูจามจุรี นวลตา
คุณครูสุรศักดิ์ บุญมางาม

ใส่ความเห็น