โรงเรียนนำครธครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เข้า “ค่ายคุณธรรมนำทักษะชีวิต สว.ศก. สู่ความยั่งยืน ปีการศึกษา 2562” เพื่อฝึกปฏิบัติธรรมนำจิตใจและใช้เป็นทักษะชีวิตแก่ลูกๆ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ถ่ายภาพ : ครู สว.ศก.

ใส่ความเห็น