ปฐมนิเทศนักเรียน โครงการ English Program (ENGLISH PROGRAM CAMP 2020) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น