โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อพบปะและทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และนักเรียน โดยประชุมรวม ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง และประชุมย่อยแยกตามห้องเรียน ณ ห้องเรียนของลูกๆ นักเรียน / วันที่ 7 กันยายน 2563

ใส่ความเห็น