โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะครู บุคลากร นักเรียน ทำบุญหอพักนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ณ หอพักไพลิน วันที่ 12 สิงหาคม 2563

ใส่ความเห็น