ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ตำแหน่งครูอัตราจ้างนายมานพ ประเสริฐ วิชาเอกพลศึกษา นางสาวสุธาทิพย์ วรรณา วิชาเอกภาษาอังกฤษ และนางสาวเอกนรี สามสี วิชาเอกคณิตศาสตร์

ใส่ความเห็น