โรงเรียนนำนักเรียนทดสอบร่างกายเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์วิทยาลัยเทคนิค ศรีสะเกษ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

ใส่ความเห็น