โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดให้มีกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ครูและนักเรียนร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดเฉลิมกาญจนา (บ้านโนนกอง) และวัดบ้านโพธิ์ ในจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563

ใส่ความเห็น