นายวิสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม.28 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าเยี่ยมพิธีหน้าเสาธง ห้องเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ใส่ความเห็น