อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น