โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนคุณธรรมแก่คณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจากนายสุธี ชินชัย ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ขอขอบคุณวิทยากร นายโอภาส เจริญเชื้อและ นายสิทธิ์ สิริพิเดช จากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.-15.30 น. ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น