โรงเรียนรับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-2019 จาก นายวิสิษฐ์ สมจิตรศรีปัญญา รอง ผอ.สมพ.28 นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ และคณะศึกษานิเทศก์ทุกท่าน โดยนายคณาวุฒิ พรหมทา ผอ.รร. ให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องดอยตุง

ใส่ความเห็น