โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ มีมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกัน COVID-19 โดยจะมีจุดวัดไข้และให้คำแนะนำบริเวณหน้าประตูโรงเรียน ผู้เข้าเยี่ยมโรงเรียนทุกท่านควรสวมหน้ากากอนามัยค่ะ #COVID19

ใส่ความเห็น