กลุ่มสาระการเรียนรู้ค๖ิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิตด้วย GSP” ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 24 คน เพื่อเสริมความรู้ด้านคณิตศสาตร์ให้กับนักเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

ใส่ความเห็น