นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละระดับชั้น เกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมร้องเพลง การแสดงความสามารถพิเศษ และการตอบปัญหาวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ใส่ความเห็น