กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ นักเรียนโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ถ่ายภาพ : คุณครูประพิศ งางาม

ใส่ความเห็น