กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนกลุ่มสนใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 29 คน เข้าร่วมกิจกรรมท่องสู่โลกกว้างทางปัญญา ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อำเภอนาจลวย จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

ใส่ความเห็น