โรงเรียนจัด ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทิดพระเกียรติ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทำบุญอาคารโรงอาหารหอประชุม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกคน วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ อาคารโรงอาหารหอประชุม

ใส่ความเห็น