โรงเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดงานวันคริสมาตร์ ประจำปี 2019 ขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ของขวัญจับสลากแจกความสุขแก่นักเรียนจากครูและบุคลากรทุกท่าน ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ใส่ความเห็น