โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 21-22 และ 26-27 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • 21-22 ธันวาคม 2562 – การแข่งขันกีฬาทุกประเภท
 • 26 ธันวาคม 2562 – พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ประกวดกองเชียร์ และชิงชนะเลิศกีฬาทุกประเภท
 • 27 ธันวาคม 2562 – การแข่งขันกรีฑา ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ประกวดกองเชียร์ มองรางวัล และพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ทีมถ่ายภาพ

 • นางสาวฎายิน ลีลา
 • นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล
 • นางจามจุรี นวลตา
 • นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม
 • นางสาวชนพร ศรีเมือง ศิษย์เก่าและนักศึกษาฝึกประสบการณ์
 • นายอธิปัตย์ บุญธรรม ศิษย์เก่า รุ่น 7
 • นายธนภัทร ภิรมย์ ศิษย์เก่า รุ่น 15
 • นางสาวณัฐริกา โคตรอาษา ศิษย์เก่า รุ่น 15
 • นายสิทธิพร จันทพันธ์ ม.6/1
 • นายพีรวัส อุตมะ ม.6/1
 • นางสาวปภาพินท์ แผ้วไธสง ม.4/4
 • นางสาวพนิชดา แดงบุญเรือง ม.4/4
 • นางสาวฉมาสินี ศรีชมภู ม.4/4

ใส่ความเห็น