กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี (ดนตรีสากล) ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีของนักเรียน เสริมสร้างอุปนิสัยที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมทางด้านดนตรี เเสดงออกด้านที่ดีต่อสาธารณชน วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ อาคารใหม่ (หอประชุมโรงอาหาร) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น