นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลที่นักกีฬาได้รับจากการแข่งขันกีฬาให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3 ประเภทกีฬายูโด และยูยิตสู ระหว่างวันที่ 4-14 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬา จังหวัดชัยภูมิ

ใส่ความเห็น