นายรวิสุต ทองละมุล นักเรียนชั้น ม.5/3 นักกีฬายูโด รุ่นน้ำหนักมากกว่า 81 กิโลกรัมขึ้นไป ได้รับเหรียญทองแดง
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ได้สิทธิ์เข้าร่วมการเข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ณ จังหวัดตราด
ผู้ฝึกสอน ครูศักดิ์ชัย อุไร

ใส่ความเห็น