นายศุภฤกษ์ สมอหมอบ นักเรียนชั้น ม.5/2 นักกีฬายูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม ได้รับเหรียญทองแดง
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ได้สิทธิ์เข้าร่วมการเข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ณ จังหวัดตราด โดยมี

ครูศักดิ์ชัย อุไร เป็นผู้ฝึกสอน

ใส่ความเห็น