โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดให้นักเรียนโปรแกรม SMTE และ MSP เข้าค่ายประจำปีการศึกษา 2562 ณ ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562

ใส่ความเห็น