โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายบังคมและ​วางพวงมาลาถวายสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น.​

ภาพ : ครูจามจุรี นวลตา

ใส่ความเห็น