โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมผูัปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ก่อนเริ่มภาคเรียนที่ 2/2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุข มีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ หลังจากพิธีเปิดผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาที่ชั้นเรียน รับผลการเรียน รับตารางเรียน และพูดคุยซักถามเกี่ยวกับลูกๆ นักเรียน และชำระค่าเทอม ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

ภาพ/ข่าว ครูฎายิน ลีลา

ใส่ความเห็น