ผู้กำกับนศท.นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ชาย-หญิง จำนวน 60 นาย เข้ารับการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.25 จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 11-19 ตุลาคม 2562

(งดใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการฝึก ผู้ปกครองสามารถติดต่อได้ที่ครูผู้ควบคุมดูแล : ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ และคุณครูจามจุรี นวลตา)

ใส่ความเห็น