ลูกๆ สว.ศก. และคุณครูทุกท่าน ร่วมงาน “มุทิตาจิต…แด่คุณครูด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของคุณครูทั้ง 4 ท่าน

นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา รองผู้อำนวยการฯ
นางสาววรรณภา ทองรอง
นายพิเชฐ อินลี
นางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย

ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง วันพุธที่ 25 กันยายน 2562

ถ่ายภาพ
นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล
นางสาวฎายิน ลีลา
นางจามจุรี นวลตา
นางสาวพิชญ์ชา อินลี ศิษย์เก่า รุ่น 8
นางสาวชนาพร ศรีเมือง ศิษย์เก่า และนักศึกษาฝึกสอน
นายสิทธิพร จันทพันธ์ ม.6/1
นายพีรวัส อุตมะ ม.6/1
นางสาวใบเตย เสถียรกุลวงศ์ ม.6/3

* สามารถอัพโหลดภาพเพิ่มได้…ขอบคุณค่ะ *

ใส่ความเห็น