นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมงาน “กษิณานุสรณ์ 2562” โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดเพื่อผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยที่เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2562 นี้ ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย วันที่ 19 กันยายน 2562

ใส่ความเห็น