นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (ระดับชาติ) จุดแข่งขันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 13 – 15 กันยายน 2562 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี ประเภทห้องเรียนพิเศษ รางวัลเหรียญทองแดง

นักเรียนที่เข้าร่วม
นางสาวพรชนก จึงตระกูล ม.4/4
นางสาวปัณฑิตา สุภาพ ม.4/4
นางสาวชวัลลักษณ์ ไชยรบ ม.4/4

ผู้ฝึกซ้อม
Mr.Tonny Felix
นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่

ถ่ายภาพ
ครูสุรศักดิ์ บุญมางาม
ครูนลินีนาฏ ดวนใหญ่

ใส่ความเห็น