โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ รองประดิษฐ์ นวลใส และ ครูประพันธ์ กาญจนเกษม ที่เกษียณอายุราชการในปีการศึกษานี้ ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง วันที่ 27 กันยายน 2557

ใส่ความเห็น