โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะครู นักเรียน บุคลากร อัญเชิญและบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์ใหม่ มาประดิษฐาน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ใส่ความเห็น