สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

******************************
ถ่ายภาพ
ครูฎายิน ลีลา
นายชลิต นิ่มแสง ม.6/1

  • ข่าวในพระราชสำนัก วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 นาทีที่ 8.16

ใส่ความเห็น