บรรยากาศการซ้อมพิธีเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2564
ถ่ายภาพ
นางสาวปภาพินท์ แผ้วไธสง ม.6/4
นางสาวพนิชดา แดงบุญเรือง ม. 6/4
นายบุญชัย บุญชิด ม. 3/2

ใส่ความเห็น