ยินดีต้อนรับนักศึกษาสังเกตการณ์สอน จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ร่สมฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ใส่ความเห็น