ใบสมัคร (สามารถเข้าไปกรอกข้อมูล แล้วรอรับใบสมัครทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในตอนกรอกข้อมูล) ดังนี้

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://forms.gle/tEcz3asASWhtL6rH7
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://forms.gle/oLKrsgYr4wtweP829

– ยื่นออนไลน์ https://forms.gle/rmqm19M9J7UFKAU76

เปิดระบบวันที่ 24 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
ปิดระบบวันที่ 28 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.

ใส่ความเห็น