ศธ04336/ว940ปกติ2021-03-05กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.28ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงแจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ใส่ความเห็น