คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายูโด จัดการประชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมดอยตุง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น