วัน/เดือน/ปีภาพกิจกรรม
คลังภาพเก่า สว.ศก. จาก Google Drive ของโรงเรียน
อัลบั้มภาพจาก https://www.facebook.com/SrinagarindrathePrincessMotherSchoolSiSaKet
21/12/2562การแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 21 ธันวาคม 2562
22/12/2562การแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 22 ธันวาคม 2562
26/12/2562การแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 26 ธันวาคม 2562
27/12/2562การแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 27 ธันวาคม 2562
26/12/2562การแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
26/12/2562การแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - หนุ่มหล่อ สาวสวย
27/12/2562การแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - มอบรางวัล พิธีปิด
11/12/2562"การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การงานอาชีพ
11/12/2562งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การงานอาชีพ
5/12/2562ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี (ดนตรีสากล) ครั้งที่1
4/12/2562ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้น
3/12/2562มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลที่นักกีฬาได้รับจากการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3 ประเภทกีฬายูโด-ยูยิตสู
29/11/2562อบรมโครงการสอนวิชาชีพ และการสร้างคนดีสู่สังคม
27/11/2562วันวชิราวุธ
27/11/2562นักเรียนโปรแกรม SMTE และ MSP เข้าค่ายประจำปีการศึกษา 2562
23/11/2562นักเรียนโปรแกรม SMTE และ MSP เข้าค่ายประจำปีการศึกษา 2562
22/11/256212 สว. - เบื้องหลัง สว.ศก. รวมใจเพื่อต้อนรับารประชุมสัมมนาทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
22/11/256212 สว. - คนดีศรีนครินทร์ ปีการศึกษา 2562
22/11/256212 สว. - การประชุมสัมมนาทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
22/11/256212 สว. - งานเลี้ยงการประชุมสัมมนาทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
21/11/256212 สว. - ต้อนรับพี่น้องจาก 12 สว.
21/11/256212 สว. - การแข่งขันกีฬา 12 สว.
18/11/2562นักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 "มรุกขนครเกมส์"
16/11/2562ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
16/11/2562พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศรีนครินทร์และหอประชุมแม่ฟ้าหลวง
15/11/2562ติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
5/11/2562นักกีฬาเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41
4/11/2562การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4
30/10/2562ครูอนัญญา กล่าวอำลาย้ายสถานศึกษา
28/10/2562มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
26/10/2562การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์"
23/10/2562วันปิยมหาราช
14/10/2562ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562
1/10/2562การอบรมเรื่องกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 พ.ศ.2559-2563
30/9/2562งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
26/9/2562มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
25/9/2562พิธีมุทิตาจิต..แด่คุณครูด้วยหัวใจ
24/9/2562มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
24/9/2562มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
23/9/2562มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
17/9/2562สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในโรงเรียน
17/9/2562นำนักเรียนเข้าร่วมชมและเชียร์ Sisaket Basketball World Invitation
14/9/2562รวมภาพครูเกษียณสำหรับทำวิดีทัศน์
13/9/2562ดูแลแปลงนาข้าว "ทำไร่นาดำตามรอยพ่อหลวง ร.๙ อย่างพอเพียง"
11/9/2562การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
29/8/2562ทริปมุทิตาจิต ณ กาญจนบุรี
29/8/2562คลิปการแสดง - ทริปมุทิตาจิต ณ กาญจนบุรี
24/8/2562ค่ายธรรมะ ม.2 และ ม.5
20/8/2562ทำไร่นาดำตามรอยพ่อหลวง ร.๙ อย่างพอเพียง
16/8/2562การแข่งขัน A-MATH
15/8/2562วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
9/8/2562วันแม่ ปีการศึกษา 2562
6/8/2562ปักดำวันแม่..เก็บเกี่ยววันพ่อ ปี 2562
1/8/2562ภาพ ผอ.คณาวุฒิ พรหมทา
18/7/2562วันศรีนครินทร์ ปีการศึกษา 2562
11/7/2562นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันอาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
27/6/2562วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2562
24/6/2562ค่ายนิติวิทยาศาสตร์ ม.4 ปีการศึกษา 2562
31/10/2561ภาพกิจกรรม ผอ.คณาวุฒิ พรหมทา
30/10/2561ด้านที่ 1 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
30/10/2561ด้านที่ 2 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
30/10/2561ด้านที่ 3 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
30/10/2561ด้านที่ 4 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
30/10/2561ด้านที่ 5 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
30/10/2561ภาพกราฟิกสำหรับทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
3/9/2561ประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
27/3/2561อบรม SWSK G Suite
20/3/2561อบรม Zipgrade
2/3/2561ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2561
7/2/2561ม.6 ติวโอเน็ต
7/2/2561ค่ายวิชาการสู่ชมชุม-ครูชิตพันธ์
23/1/2560Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2
1/12/2559บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน ถวาย รัชกาลที่ ๙
25/11/2559แสงเทียนแห่งศรัทธาแด่องค์ราชันย์ของปวงประชาชาวศรีสะเกษ
22/11/2559กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและบำเพ็ญกุศลถวาย รัชกาลที่ ๙
22/11/2559สวดพระอภิธรรมพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14/11/2559จุดเทียนถวายอาลัย ร.๙
14/11/2559จุดเทียนถวายอาลัย ร.๙ มุมสูง
27/10/2559ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
24/3/2559พิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์
24/3/2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
27/2/2559บวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า องค์ใหม่
2/2/2559พิธีเปิดโรงเรียนธนาคาร
27/9/2557งานเกษียณรองประดิษฐ์ นวลใส- ครูประพันธ์ กาญจนเกษม
25/7/2557วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557
2561ภาพถ่ายครู - สตูดิโอ (ชุุดที่ 1)
2561ภาพถ่ายครู - สตูดิโอ (ชุดที่ 2)
2561ภาพถ่ายคณะกรรมสถานศึกษา - สตูดิโอ
2560ภาพอาคารและห้องต่างๆ
2560รวมภาพ "สมเด็จย่า"
2560รวมภาพสมเด็จย่า - สมเด็จพระเทพฯ
2560ภาพ รร. มุมสูง
2560ภาพเครื่องแบบนักเรียน สว.ศก.
2559swsk wallpaper
2559ภาพประดู่แดง-ดอกทานตะวัน
2558เกียรติประวัติของโรงเรียน (ภาพ-เกียรติบัตร-โล่รางวัล)
2550ภาพเก่า สว.ศก.
2550LONG_LIVE_THE_KING-ชุดที่ ๑ เสด็จออกสีหบัณชร
2550LONG_LIVE_THE_KING-ชุดที่ ๒ พระราชทานเลี้ยง ชุด ๑
2549รวมภาพเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
2539ดาวน์โหลด ตราโรงเรียน (swsk logo)
2539ดาวน์โหลด เพลงมาร์ชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์