แปลงภาพถ่ายเป็นข้อความ

แปลงภาพถ่ายเป็นข้อความ

* ต้องเข้าใจก่อนว่า ไม่สามารถแปลงได้ทั้งหมด 100% นะคะ *

สิ่งที่ต้องใช้

  1. ภาพถ่ายข้อความที่ต้องการ
  2. Google Drive

ถ่ายภาพข้อความ

อัพโหลดภาพเข้า Drive

   

ที่ Drive ให้เปิดไฟล์ภาพ

จากเครื่องคอมพิวเตอร์

   • เปิด Drive
   • เลือกภาพถ่าย
   • คลิกขวาที่ภาพ เลือก “เปิดด้วย”
   • เลือก “Google เอกสาร”

ภาพถ่ายถูกแปลง

หน้าที่ 1

    • ของ Google เอกสาร จะมีภาพถ่ายปรากฏอยู่

หน้าที่ 2

    • จะปรากฏข้อความที่ถูกแปลงภาพมาแล้ว
    • สระ อำ จะเปลี่ยนไป ควรแก้ไข
    • ภาพตาราง จะถูกแปลงแบบเรียงบรรทัด ทำให้เนื้อหาผิดเพี้ยนไป ควรตรวจดูก่อน

 

จัดหน้าใหม่

เมื่อได้ข้อความแล้ว ตกแต่งเอกสารตามต้องการ เช่น

 • แทรกภาพ
 • เปลี่ยนแบบอักษร
 • ตั้งค่าหน้ากระดาษ
 • เปลี่ยนชื่อไฟล์

 

ดาวน์โหลดเป็น word

 • ไปที่เมนู ไฟล์
 • เลือก ดาวน์โหลดเป็น
 • เลือก Microsoft word (docx)
 • เพียงเท่านี้ก็จะไฟล์ word แล้วค่ะ

ใส่ความเห็น