การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซียมสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมี 12 คน ได้แก่
นายพิสิษฐ์ นามวิชัย ม.6/1
นายณัฐวุฒิ ศรีบูรณ์ ม.6/1
นายวายุ จันทร ม.6/3
นายนิธินันท์ ช่างสลัก ม.6/3
นายศรัณย์ วงษ์คำ ม.6/4
นายพานทองแท้ บุญชิต ม.5/3
เด็กชายศุกล สมพงษ์ ม.3/2
เด็กชายวีระศักดิ์ ยามไสย ม.3/2
นายสุทธิรักษ์ ขวาวเดช ม.3/2
นายนพณัฐ รัตนวัน ม.3/2
เด็กชายอัคคเดช การสูงเนิน ม.2/2
เด็กชายรัฐนนท์ ชุมจิตร ม.2/3

ผู้ฝึกซ้อม ได้แก่
นางสาวอริศศา ดาทอง ครู
นางสาวชนพร ศรีเมือง นศ.ฝึกประสบการณ์
นางสาวพรชนก เชียงมา นศ.ฝึกประสบการณ์

ภาพ/ข่าว
นางสาวชนพร ศรีเมือง นศ.ฝึกประสบการณ์

ใส่ความเห็น