การแข่งตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ประจำปี 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ โดยทีมของโรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย วันที่ 24 สิงหาคม 2562

นักเรียนที่เข้าร่วม
1. ดญ.เพียงขวัญ สันโสภา
2. ดช.วรปรัชญ์ เฉยกลาง
ครูผู้ดูแล : ครูไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์

ภาพ/ข่าว : ครูไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์

ใส่ความเห็น