นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักกีฬาบาสเกตบอล กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13-31 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษชนิด

ใส่ความเห็น