ทีมฟุตซอล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Srinagarindra the Princess Mother School,Si Sa Ket under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Patronage

นักกีฬา

 1. จักรภพ หิมะคุณ ม.4/1
 2. เศรษฐเมธี บุญศรี ม.3/1
 3. ชัชพิภูมิ์ พรหมทา ม.3/1
 4. กฤตนัย สำราญล้ำ ม.3/1
 5. ทวีทรัพย์ ใจกล้า ม.3/1
 6. ภัสพล บรรลุศิลป์ ม.3/3
 7. ตะวัน แบนท้วม ม.3/1
 8. ธิษณ์เหนือ ปลอดกระโทก ม.3/1
 9. ณฐภัทร สุพร ม.3/1
 10. ณัฐนนท์ คานกลาง ม.3/1
 11. กิตติโชติ อาจหาญ ม.3/1

ผู้ฝึกสอน

 1. นายทัศพันธ์ จันประทัศ
 2. นายศรีพงษ์ สมาน

Facebook : https://www.facebook.com/SrinagarindraFutsal

ใส่ความเห็น