ศธ04258/3342ปกติ2019-07-05กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนะวิทยา,ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่,ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษและผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยารายงานผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE / TO BE NUMBER ONE DANCERCISE / TO BE NUMBER ONE IDOL ในงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น