ขอชื่นชม เด็กหญิงจุฑามาศ สายโน ม.3/3 และเด็กหญิงปุณยาพร สีวะสุทธิ์ ม.1/3 เก็บเงินจำนวนหนึ่งและนำส่งครูจามจุรี ซำบุญมี ลูกๆ น่ารักมากค่ะ

เด็กหญิงจุฑามาศ สายโน ม.3/3
เด็กหญิงปุณยาพร สีวะสุทธิ์ ม.1/3

ใส่ความเห็น