ศธ04258/4539ด่วนที่สุด2019-09-04สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดแจ้งเลื่อนกำหนดการการประชุมคณะกรรมการตัดสิน และชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ใส่ความเห็น