ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ. 2562 (The National OBEC English Debate Competition 2019) ภายใต้แนวคิด “Thailand 4.0 and Globalization” ซึ่งแข่งขันรอบคัดเลือกกลุ่มจังหวัดไปเมื่อวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

ประเภทห้องเรียนทั่วไป
รางวัลเหรียญเงิน

1. นางสาวสุภาภัส พิมพ์พาวัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
2. นางสาวยุพาวดี ธีระปราบภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
3. นางสาวเรืองวรี เสนคำสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ประเภทห้องเรียนพิเศษ
รางวัลเหรียญทอง

1. นางสาวปัณฑิตา สุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2. นางสาวชวัลลักษณ์ ไชยรบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
3. นางสาวพรชนก จึงตระกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นอกจากนี้ ตัวแทนนักเรียนทีมห้องเรียนพิเศษ ได้รับการคัดเลือกจากคะแนนการแข่งขันให้เป็น 1 ใน 12 ทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบเพื่อแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

***********************

ถ่ายภาพ
คุณครูสุรศักดิ์ บุญมางาม

ใส่ความเห็น